Zoeken
+31-172-213468
Rijneveld 38, Boskoop
0
0
Mijn winkelmandje
Je CC kar is leeg
Vragen of hulp nodig bij je bestelling?
Neem contact met ons op via de website.

Disclaimer

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 

• de webshop: iedere webshop en webpagina waarin de hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen met
   de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken,
   invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webshop gebruikt;

• de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

1. Het onderstaande is van toepassing op elke willekeurige webpagina op deze webshop (www.avaxaplants.com) Door de webshop te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. Avaxa Plants B.V. spant er zich voor in de inhoud van de webshop voortdurend te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

3. Avaxa Plants B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webshop of met de onmogelijkheid de webshop te kunnen raadplegen.

4. Avaxa Plants B.V. mag de webshop naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

5. Avaxa Plants B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is Avaxa Plants B.V. niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webshop gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webshop of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webshop verzendt.

7. Avaxa Plants B.V. behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om de webshop te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webshop zijn aangeboden, gebruik te maken.

 In aansluiting daarop kan Avaxa Plants B.V.de toegang tot de webshop monitoren.

8. U zult Avaxa Plants B.V., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webshop, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wanneer u vragen heeft omtrend deze disclaimer kunt u via deze button contact opnemen.
 

Avaxa Plants Webshop

Click on the flag of your country and get to know our extensive range of garden plants